Organisatie

De Mondia Scholengroep biedt haar leerlingen volop mogelijkheden om zich, met al hun talenten, actief te ontwikkelen. Wij bieden daarvoor een open, moderne, uitdagende en veilige leeromgeving waar respect voor jezelf, voor de ander en voor de omgeving centraal staan.

De Mondia Scholengroep bestaat uit twee scholen: Nehalennia SSG in Middelburg (locaties Breeweg en Kruisweg) en het Scheldemond College in Vlissingen. De scholen staan open voor de omgeving én staan midden in de samenleving. Ze hebben een open ‘mondiale’ blik naar de wereld. Ze bereiden de leerlingen voor op de wereld door hen bij de omgeving van de school te betrekken en omgekeerd de samenleving te betrekken bij de school. Doel is om de leerlingen optimaal voor te bereiden op die samenleving. Mondia staat zo voor modern, mondiaal en mondig.

Samenwerking in Zeeland 
Mondia is in de provincie Zeeland een voortrekker in de samenwerking met partners. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Onderwijskundige samenwerking met Scalda en CSW om het technisch onderwijs gezamenlijk vorm te geven in Technum, Vlissingen.
 • Met alle partners in de onderwijskolom het werven, opleiden en begeleiden van medewerkers vorm geven.
 • De inkoop en aanbesteding met zoveel mogelijk partners doen in de vorm van een dienstencentrum onderwijs.
 • Het techniekonderwijs met zoveel mogelijk partners versterken. 

Bestuur en toezicht

De Mondia Scholengroep gaat uit van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren. Bestuurder van de stichting is dhr. F.C.M. Neefs. Dhr. Neefs is tevens directeur-bestuurder van beide scholen.

Op het bestuur wordt toegezien door een raad van toezicht. Deze bestaat uit:

•    Dhr. J. Dane, voorzitter
•    Mevr. M. van den Heuvel, lid, op voordracht van de medezeggenschapraad
•    Mevr. J. de Regt, lid, op voordacht van de medezeggenschapsraad  
•    Mevr. C. Bijlsma, lid  
•    Dhr. D. de Rijke, lid 
•    Dhr. G. C. Voet, lid
•    Mevr. J. van Woerkom - Bimmel, lid 

Leden van de raad van toezicht kunnen inloggen via de Inlog-knop op de homepage
 

Directie

De Mondia Scholengroep wordt geleid door een gezamenlijke directie, het Centraal Managementteam (CMT). Het team wordt voorgezeten door de rector.

Dhr. F. Neefs Rector van beide scholen
   
De directie bestaat verder uit drie locatiedirecteuren. Het gaat om:
   
Dhr. H. Meijers Locatiedirecteur Nehalennia Breeweg
Dhr. L.J.M. Heesters  Locatiedirecteur Scheldemond College
Dhr. L. Debbaut  Locatiedirecteur Nehalennia Kruisweg 
   
De directie wordt verder bijgestaan door:
   
Dhr. E. Koopmans Hoofd Bedrijfsvoering Mondia Scholengroep 
Mevr. C.K. van Sighem Managementassistente

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Mondia Scholengroep heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin de diverse geledingen van beide scholen vertegenwoordigd zijn: leerlingen, ouders en medewerkers.
 

Samenstelling MR's: 

 

De vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn in principe voor iedereen vrij toegankelijk. De vastgestelde verslagen van eerdere vergaderingen kunt u opvragen bij mevrouw S. Plummen, secretaris van de GMR, via s.plummen@mondia.nl.

Leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen inloggen via de Inlog-knop op de homepage.

 

Nu FF Mondia

Nu FF Mondia is de personeelsvereniging van de Mondia Scholengroep. Sinds de start van de personeelsvereniging met een openingsquiz en een film in de Kloveniersdoelen in Middelburg heeft een aantal medewerkers diverse leuke en ontspannende activiteiten georganiseerd:

 • Vrienden van Amstel Live in Ahoy
 • Dagje Efteling
 • Keuze uit diverse optredens en voorstellingen in theater CCXL
 • Kerstvieringen in de Machinefabriek en bij de ijsbaan op de Markt in Middelburg
 • Weekendje Parijs
 • Drakensberg Choir in Concert en gehoorzaal Middelburg
 • Dagje Den Bosch met activiteiten
 • Sinterklaasviering voor kinderen medewerkers
 • Vissen op boot
 • Festival Onderstroom ‘Modern times’
 • Dagje Den Haag met ‘Escape Rooms’
 • Toppers in concert
 • Laser gamen en spareribs eten
 • Paintballen
 • Voetbalinterland Nederlands elftal in de Amsterdam Arena
 • Kerstmarkt Aken
 • Cirque du Soleil in Rotterdam Ahoy
 • Wijn- en bier proeverij
 • Opening met film, hapje en drankje bij de Kloveniersdoelen

Elk schooljaar worden nieuwe activiteiten gecombineerd met een aantal vaste, terugkerende activiteiten.

Scholen

Scheldemond College

Het Scheldemond College is een brede scholengemeenschap met 1.077 leerlingen (aantal per 1 oktober 2023). De school is gevestigd op één campus in Vlissingen en biedt vmbo basis en kader, mavo, havo-kansklas, havo en vwo. 

Nehalennia

Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap is een brede scholengemeenschap met in totaal 1609 leerlingen (aantal per 1 oktober 2023). Nehalennia is gevestigd in Middelburg op twee locaties: Nehalennia Breeweg, de locatie voor havo-kansklas, havo en vwo en Nehalennia Kruisweg, de locatie voor vmbo basis en kader en mavo. 

Nevenlocatie

De Mondia Scholengroep huurt ook ruimte in het Technum in Vlissingen, de uitvoeringslocatie van de sector Techniek, waarin wordt samengewerkt met Scalda. Daarnaast worden er voor het bewegingsonderwijs sportzalen bij De Sprong in Middelburg en Baskensburg in Vlissingen gehuurd via de gemeenten. Tenslotte realiseert de scholengroep binnen het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren samen met CSW twee arrangementen aan: Internationale Schakelklassen aan de Griffioenstraat in Middelburg en zogenaamde structuurgroepen op de locatie Eisenhowerlaan in Middelburg.