Stage bij

Als Mondia Scholengroep investeren wij graag in de toekomst. Daar hoort ook de zorg voor een goede opleiding van onze toekomstige collega’s bij. Rekening houdend met het huidige lerarentekort, is het van belang tijdig goede docenten aan te trekken en op te leiden. Daarnaast willen we als school studenten goed begeleiden en hen het plezier in lesgeven bijbrengen.

 

Keurmerk

In 2016 hebben alle locaties van de Mondia Scholengroep opnieuw het keurmerk “Opleidingsschool” verworven. Zo maakt Mondia deel uit van het Zeeuws Samenwerkingsverband ZAOS (Zeeuwse Academische OpleidingsSchool). Het keurmerk laat zien dat onze scholengroep beleid, visie en een organisatiestructuur heeft op het gebied van innoveren, opleiden en professionaliseren. Een accreditatie- en visitatiecommissie zal regelmatig opnieuw controleren of de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Netwerk

Het leren en opleiden kent vele facetten binnen onze scholengroep. Hier hoort een netwerk van opleiders bij binnen onze school en daarnaast de lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam, FLOT (Fontys Lerarenopleidingen Tilburg) en de Driestar Gouda. Studenten worden binnen de school begeleid door de werkplekbegeleider. Dit is een ervaren en gecertificeerde vakdocent.

De schoolopleider speelt een verbindende rol tussen deze vakdocent/werkplekbegeleider en de instituutsbegeleider die regelmatig onze scholen bezoekt vanuit de lerarenopleiding. Samen zijn we verantwoordelijk voor het leertraject van de student. Leerlingen kunnen dus bij verschillende vakken leraren-in-opleiding tegenkomen die observeren, begeleiden of lesgeven.

 

Wat bieden wij?

  • Gemotiveerde werkplekbegeleiders
  • Prettige samenwerking met schoolopleider, instituutsopleider en ZAOS (link naar website)
  • Een dynamische scholengroep waarin je wordt uitgedaagd om je op allerlei terreinen binnen de school in te zetten (hierbij denken we aan sport, theater, olympiades, speciale zorg in het kader van Passend Onderwijs enz.)
  • Een school waar jouw extra inzet gewaardeerd wordt
  • Intervisie met studenten en beginnende docenten van diverse vakken

Contact 

Voor meer informatie over stagemogelijkheden kunt u contact opnemen via het contactformulier t.a.v. mevrouw R. van Westerop: contactformulier