Stage bij

Als Mondia Scholengroep (Scheldemond College en Nehalennia) investeren wij graag in de toekomst. Daar hoort ook de zorg voor een goede opleiding van onze toekomstige collega’s bij. Rekening houdend met het huidige lerarentekort, is het van belang tijdig goede docenten aan te trekken en op te leiden. Daarnaast willen we als school studenten goed begeleiden en hen het plezier in lesgeven bijbrengen.

Stage lopen 

Stuur je CV en motivatiebrief naar r.vanwesterop@mondia.nl. Stageaanvragen worden vervolgens in behandeling genomen door de schoolopleiders van Mondia Scholengroep. In het geval er geen stageplaatsing mogelijk is, ontvang je hierover bericht.

Let op: voor stageaanvragen verbonden aan lerarenopleidingen wordt voorrang gegeven aan studenten afkomstig van de Zeeuwse Academische OpleidingsSchool (ZAOS). Meer informatie over ZAOS vind je hier. Indien er, na een eventuele plaatsing van 'ZAOS stagiair(e)s', stageplaatsen beschikbaar gesteld kunnen worden, zullen de overige stageaanvragen voor lerarenopleidingen in behandeling genomen worden.

Wat bieden wij?

  • Gemotiveerde werkplekbegeleiders
  • Prettige samenwerking met schoolopleider, instituutsopleider en ZAOS
  • Een dynamische scholengroep waarin je wordt uitgedaagd om je op allerlei terreinen binnen de school in te zetten (hierbij denken we aan sport, theater, olympiades, speciale zorg in het kader van Passend Onderwijs enz.)
  • Een school waar jouw extra inzet gewaardeerd wordt
  • Intervisie met studenten en beginnende docenten van diverse vakken

Netwerk

Het leren en opleiden kent vele facetten binnen onze scholengroep. Hier hoort een netwerk van opleiders bij binnen onze school en daarnaast de lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam, FLOT (Fontys Lerarenopleidingen Tilburg) en de Driestar Gouda. Studenten worden binnen de school begeleid door de werkplekbegeleider. Dit is een ervaren en gecertificeerde vakdocent.

De schoolopleider speelt een verbindende rol tussen deze vakdocent/werkplekbegeleider en de instituutsbegeleider die regelmatig onze scholen bezoekt vanuit de lerarenopleiding. Samen zijn we verantwoordelijk voor het leertraject van de student. Leerlingen kunnen dus bij verschillende vakken leraren-in-opleiding tegenkomen die observeren, begeleiden of lesgeven.