Mondia zoekt docenten!

Nehalennia Breeweg Nehalennia Kruisweg Scheldemond College
24 - 32 uur

Docenten

De Mondia Scholengroep is voor het schooljaar 2024-2025 voor de locaties Nehalennia Kruisweg, Nehalennia Breeweg en het Scheldemond College op zoek naar docenten voor de volgende vakken:

Biologie
2e graad; 0,5 tot 1,0 fte
Scheldemond College en/of Nehalennia Kruisweg
deeltijd en voltijd bespreekbaar, uitzicht op vast!

Engels
2e graad; 0,5 tot 1,0 fte
Scheldemond College
deeltijd en voltijd bespreekbaar, uitzicht op vast!

Nederlands
2e graad; 0,5 tot 1,0 fte
Scheldemond College en/of Nehalennia Kruisweg
deeltijd en voltijd bespreekbaar, uitzicht op vast!

Wiskunde
 
2e graad; 0,5 tot 1,0 fte
Scheldemond College en/of Nehalennia Kruisweg
deeltijd en voltijd bespreekbaar, uitzicht op vast!

Duits
2e graad; ca. 0,8 fte
Nehalennia Breeweg/Kruisweg; uitzicht op vast!
 

Omschrijving

Omdat wij nu al voorzien dat er, met ingang van het volgende schooljaar, behoefte zal zijn aan extra inzet voor de voornoemde vakken, hopen we alvast in gesprek te kunnen gaan met diverse kandidaten. Docenten die beschikken over een passende bevoegdheid en docenten in opleiding worden hiermee alvast uitgenodigd om te solliciteren.
 

Wat wij bieden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs.
Aanvullend heeft de Mondia Scholengroep een breed scala aan aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar
de website van de Mondia Scholengroep. Hier kun je onder andere informatie terugvinden over de volgende thema’s:

Personeelsbeleid & Arbeidsvoorwaarden;

Begeleiding & Ontwikkeling;

Sfeer & Cultuur;

Zij-instroom & Omscholing.
 

Over de Mondia Scholengroep

De Mondia Scholengroep bestaat uit twee scholen: Nehalennia SSG in Middelburg (locaties Breeweg en Kruisweg) en het Scheldemond College in Vlissingen. De scholen staan open voor de omgeving én staan midden in de samenleving. Ze hebben een open ‘mondiale’ blik naar de wereld. Ze bereiden de leerlingen voor op de wereld door hen bij de omgeving van de school te betrekken en omgekeerd de samenleving te betrekken bij de school. Doel is om de leerlingen optimaal voor te bereiden op die samenleving. Mondia staat zo voor modern, mondiaal en mondig.
 

Nehalennia SSG

Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap (SSG) is een grote, openbare scholengemeenschap in Middelburg met locaties aan de Breeweg (VWO-HAVO) en aan de Kruisweg (MAVO-VMBO).

Nehalennia staat voor ondernemend en uitdagend onderwijs. Je leert van elkaar én met elkaar. We dagen leerlingen uit om zichzelf steeds te verbeteren. Bij Nehalennia halen we eruit wat erin zit, op een manier en op een niveau die het beste bij de leerling past. Op Nehalennia leer je in een moderne omgeving die aansluit op de samenleving. Zelfstandig kunnen leren en werken hoort daarbij.

Scheldemond College
De school wil een ‘lerende organisatie’ zijn. Het ‘leren’ staat centraal, niet alleen door leerlingen, maar ook door medewerkers. Het gaat om ‘leren van elkaar’. Daarbij zijn er vijf punten om op te letten. Leerlingen moeten zo veel mogelijk:

  • Actief zijn (iets doen om hun leerstof te verwerken), zowel binnen als buiten de school;
  • Constructief zijn (zelf nieuwe ervaringen en kennis combineren met oude);
  • Doelgericht met de kennis omgaan (leren geeft succeservaring, wanneer je vooraf een haalbaar doel stelt);
  • Samen (coöperatief) bezig zijn (leren is een sociaal proces);
  • Hun leerproces naar vermogen zelf kunnen reguleren (zelfsturing werkt motiverend) ‘naar vermogen’ duidt op een groeiproces.

Het Scheldemond College vindt het belangrijk dat leerlingen, vanuit hun eigen leerstijl, met verschillende onderwijsstijlen in aanraking komen. Zowel het klassikale leren als het zogenaamde ‘nieuwe leren’ zijn onmisbare schakels in het onderwijsproces. Het gaat om balans.
 

Contact

Voor nadere inlichtingen over deze vacatures of algemene informatie over de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met dhr. M.T. de Veen, personeelsfunctionaris van de Mondia Scholengroep (m.deveen@mondia.nl / 0118479400).

Sollicitatiebrieven dienen vergezeld te gaan van een Curriculum Vitae en gericht te worden aan de directeur-bestuurder, dhr. F.C.M. Neefs. Je kunt jouw brief versturen via e-mail naar sollicitatie@mondia.nl 

 

 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.