Zij-instroom & Omscholing

Als Mondia Scholengroep bereiden we ons voor op de toekomst, onder andere door strategische personeelsplanning. Voor een aantal vakken zien we dat het aantal docenten dat uitstroomt van de lerarenopleidingen, onvoldoende is om de tekorten in de toekomst op te vangen. 

Om die tekorten voor te zijn, bieden we op onze scholen werkleertrajecten aan voor zij-instromers. Vanaf de start van de lerarenopleiding ben je bij ons in dienst. Maar we laten je niet zomaar los: in je eerste jaar start je als leraarondersteuner of stagiair, waarna je stap voor stap toewerkt naar een zelfstandige rol als docent.

Hoewel er binnen het onderwijs nog niet veel zijinstroomtrajecten ingezet worden, geloven wij dat je ons als zij-instromer veel te bieden hebt. Praktisch gezien bied je ons natuurlijk een oplossing voor het lerarentekort. Je voegt echter nog veel meer toe. Je neemt de buitenwereld mee naar binnen, zorgt voor een frisse blik en meer diversiteit. En dat is een enorme verrijking voor het onderwijs.