Teamleider(s) Bovenbouw HAVO en VWO

Nehalennia Breeweg
40 uur

Teamleider(s) Bovenbouw HAVO VWO

Mondia Scholengroep zoekt voor Nehalennia SSG Breeweg twee teamleiders: een voor bovenbouw
havo en een voor de bovenbouw vwo. In deze procedure laten wij ons adviseren door Pesant werving
& selectie. Hierbij informeren wij je over de vacature en de procedures.

Het profiel van de functie en de procedurebeschrijving
Informatie over de vacature tref je in via de website van Pesant via https://www.pesant.nl/vacatures/

Reactie en voorselectie:
De reactietermijn voor de vacature sluit op 7 juni 2022.
De selectiecommissie (SC) voert in week 24 haar voorselectie van kandidaten uit.
Kandidaten worden dan ook nader geïnformeerd over de status van hun sollicitatie.

De BAC heeft haar selectiegesprekken voorlopig als volgt gepland:
• De eerste gespreksronde in week 24 op vrijdag 17 juni a.s.
• De tweede gespreksronde in week 25 op dinsdag 21 juni of donderdag 23 juni a.s.
Mochten er in het tijdpad aanpassingen zijn dan word je daarover als sollicitant geïnformeerd.

Oriënterend gesprek interne kandidaten
Heb je als medewerker van de Mondia Scholengroep belangstelling voor de functie, dan is er de
mogelijkheid om je voorafgaand aan een eventuele sollicitatie te oriënteren op de functie.
Tot 9 juni 2022 kun je voor een oriënterend gesprek contact opnemen met de adviseurs van Pesant.
Dat kan telefonisch: 085 070 34 22, of per mail via: secretariaat@pesant.nl. Hier kun je ook terecht
voor nadere informatie.

Het oriënterende gesprek is vertrouwelijk van aard. Nagegaan wordt of de kwaliteiten en
competenties die gevraagd worden in het functieprofiel van teamleider bovenbouw aansluiten bij
jouw capaciteiten. Je beslist na het gesprek zelf of je solliciteert. In het werving & selectieproces ben je
dan vervolgens een van de kandidaten en worden jouw persoonlijke kwaliteiten vergeleken met de
functie-eisen zoals vastgelegd in de profielschets.