Teamleider HAVO/VWO Bovenbouw

Scheldemond College
40 uur

Teamleider HAVO/VWO Bovenbouw

De Mondia Scholengroep is voor de locatie Scheldemond College, een brede, bloeiende en vernieuwende school in Vlissingen, op zoek naar een:

 

Teamleider
Bovenbouw HAVO/VWO

1,0 fte
 

Een wezenlijke competentie van de teamleider die we zoeken is de kracht om te verbinden: met elkaar, met de ander, maar ook aan de school, met de buitenwereld en aan onze doelstellingen. Verder zoeken we een collega en leidinggevende met humor en voldoende relativeringsvermogen die vanuit een duidelijke visie inspireert, initieert en enthousiasmeert.

De vacature betreft het teamleiderschap van de bovenbouw.

Het gaat om een functie die beloond wordt conform salarisschaal 12 (CAO VO) met een toelage. De benoeming vindt plaats bij de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, het bestuur van de Mondia Scholengroep.

De functiebeschrijving en het competentieprofiel ‘Teamleider Mondia Scholengroep’ zijn terug te vinden op de website van de Mondia Scholengroep en kunnen op verzoek toegezonden worden.

De genoemde vacature wordt zowel intern, binnen de Mondia Scholengroep, als extern uitgezet.

NB. voor kandidaten die (bij voorbeeld) een woonplek in de randstad en omgeving in wensen te ruilen voor de rust, de ruimte, de natuur en al hetgeen dat Walcheren nog meer te bieden heeft geldt dat ze kunnen rekenen op een ruime verhuisvergoeding!

 

Voor de functie geldt:

  • Benoeming met ingang van 1 januari 2024;
  • Een eerstegraad lesbevoegdheid is vereist;
  • Ruime ervaring en affiniteit met de doelgroep HAVO/VWO is vereist;
  • Leidinggevende ervaring strekt tot aanbeveling;           
  • Een opleiding (onderwijskundig) leiderschap op masterniveau strekt tot aanbeveling.

 

Het betreft een functie voor 1,0 fte binnen de binnen de locatie Scheldemond College gebouw Sardijn. De teamleider heeft taken op het gebied van Leerlingen, Personeel en Onderwijs (ontwikkeling).

Een teamleider maakt deel uit van het locatiemanagementteam (LMT). Het locatiemanagementteam bestaat uit de locatiedirecteur en vier teamleiders.
 

 

Over het Scheldemond College 
 
De school wil een ‘lerende organisatie’ zijn. Het ‘leren’ staat centraal, niet alleen door leerlingen, maar ook door medewerkers. Het gaat om ‘leren van elkaar’. Daarbij zijn er vijf punten om op te letten. Leerlingen moeten zo veel mogelijk: 

 

  1. Actief zijn (iets doen om hun leerstof te verwerken), zowel binnen als buiten de school; 
  2. Constructief zijn (zelf nieuwe ervaringen en kennis combineren met oude); 
  3. Doelgericht met de kennis omgaan (leren geeft succeservaring, wanneer je vooraf een haalbaar doel stelt); 
  4. Samen (coöperatief) bezig zijn (Leren is een sociaal proces); 
  5. Hun leerproces naar vermogen zelf kunnen reguleren (zelfsturing werkt motiverend) ‘naar vermogen’ duidt op een groeiproces. 

 

Het Scheldemond College vindt het belangrijk dat leerlingen, vanuit hun eigen leerstijl, met verschillende onderwijsstijlen in aanraking komen. Zowel het klassikale leren als het zogenaamde ‘nieuwe leren’ zijn onmisbare schakels in het onderwijsproces. Het gaat om balans.

 

Contact

Wij vragen u om een uitgebreid Curriculum Vitae op te stellen en deze samen met uw sollicitatiebrief te richten aan de locatiedirecteur, dhr. L.J.M. (Ludo) Heesters. U kunt uw brief en CV mailen naar sollicitatie@mondia.nl.

Wij ontvangen uw brief graag uiterlijk op donderdag 5 oktober 2023.

De sollicitatiecommissie bestaat in ieder geval uit één docent, één teamleider, de locatiedirecteur, een lid van de leerlingenraad en een toehoorder namens de medezeggenschapsraad (personeelsgeleding).

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kunt u contact opnemen met de dhr. Heesters, tel. 0118-479400, l.heesters@mondia.nl  

Voor meer informatie over arbeidsvoorwaarden en de Mondia Scholengroep kunt u contact opnemen met de HR manager ai., dhr. M.T. de Veen, tel. 0118-479400, m.deveen@mondia.nl.

Het sollicitatieprotocol en meer informatie over de Mondia Scholengroep vindt u op de website van de Mondia Scholengroep onder het kopje ‘Werken Bij’, www.mondiascholengroep.nl.

We verwachten de gesprekken in te plannen op woensdag 11 en/ of donderdag 12 oktober.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.