Teamleider HAVO 3-4-5

Nehalennia Breeweg
40 uur

Teamleider HAVO 3-4-5

De Mondia Scholengroep is voor de locatie Nehalennia S.S.G. Breeweg, een brede, bloeiende en vernieuwende school in Middelburg, op zoek naar een:

 

Teamleider
HAVO bovenbouw (3-4-5)

1,0 fte
 

We zijn voor deze functie op zoek naar een kandidaat die in staat is mensen te verbinden, met elkaar en aan de doelstellingen van onze school. Verder zoeken we een collega en leidinggevende met humor en voldoende relativeringsvermogen die vanuit een duidelijke visie inspireert, initieert en enthousiasmeert.

De vacature betreft het teamleiderschap 3-4-5 HAVO. De huidige organisatiestructuur van de school is komend schooljaar onderwerp van discussie.

Het gaat om een functie die beloond wordt conform salarisschaal 12 (CAO VO) met een toelage. De aanstelling vindt plaats bij de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, het bestuur van de Mondia Scholengroep.

De functiebeschrijving en het competentieprofiel ‘Teamleider Mondia Scholengroep’ zijn terug te vinden op de website van de Mondia Scholengroep en kunnen op verzoek toegezonden worden.

De genoemde vacature wordt zowel intern, binnen de Mondia Scholengroep, als extern uitgezet.

 

Voor de functie geldt:

  • Benoeming met ingang van 1 november 2021;
  • Een eerstegraad lesbevoegdheid is vereist;
  • Ruime ervaring en affiniteit met de doelgroep HAVO/VWO is vereist;
  • Leidinggevende ervaring is vereist;       
  • Een opleiding (onderwijskundig) leiderschap op masterniveau strekt tot aanbeveling.
     

Het betreft een functie voor 1,0 fte binnen de locatie Nehalennia S.S.G. Breeweg. De teamleider heeft taken op het gebied van Leerlingen, Personeel en Onderwijs (ontwikkeling)  

Een teamleider maakt deel uit van het locatiemanagementteam (LMT). Het locatiemanagementteam bestaat uit de locatiedirecteur en drie teamleiders.

 

Over Nehalennia SSG

Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap (S.S.G.) is een grote, openbare scholengemeenschap in Middelburg met locaties aan de Breeweg (VWO-HAVO) en aan de Kruisweg (MAVO-VMBO).

 

Nehalennia staat voor ondernemend en uitdagend onderwijs. Je leert van elkaar én met elkaar. We dagen leerlingen uit om zichzelf steeds te verbeteren. Bij Nehalennia halen we eruit wat erin zit, op een manier en op een niveau die het beste bij de leerling past. Op Nehalennia leer je in een moderne omgeving die aansluit op de samenleving. Zelfstandig kunnen leren en werken hoort daarbij.

 

Contact

Wij vragen u om een uitgebreid Curriculum Vitae op te stellen en deze samen met uw sollicitatiebrief te richten aan de rector-bestuurder, dhr. A.A.A. Hagt. U kunt uw brief en CV mailen naar sollicitatie@mondia.nl.

De sollicitatietermijn is recent uitgebreid met één week, wij ontvangen uw brief hierdoor graag uiterlijk op woensdag 22 september 2021.

De sollicitatiecommissie bestaat uit twee docenten, twee teamleiders, de locatiedirecteur, de directeur bestuurder, een lid van de leerlingenraad en een toehoorder namens de medezeggenschapsraad (personeelsgeleding).

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur van Nehalennia S.S.G. Breeweg, dhr. H.J.M.G Meijers, tel. 0118-656265, h.meijers@mondia.nl.

Voor meer informatie over arbeidsvoorwaarden en de Mondia Scholengroep kunt u contact opnemen met  de personeelsfunctionaris, dhr. M.T. de Veen, tel. 0118-479400, m.deveen@mondia.nl.

Het sollicitatieprotocol vindt u op de website van de Mondia Scholengroep onder het kopje ‘Werken Bij’, www.mondiascholengroep.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.