Programma-manager STOZ

Scheldemond College
32 - 40 uur

Programma-manager STOZ

Ruim twintig scholen voor VMBO en praktijkonderwijs in Zeeland hebben de krachten gebundeld en een gemeenschappelijke aanvraag gedaan in het kader van het subsidietraject Sterk Techniek Onderwijs. Voor de komende vier jaar is een kleine 10 miljoen beschikbaar voor het realiseren van  ambitieuze plannen. In die plannen zijn zowel provinciale speerpunten als ook sub-regionale thema’s uitgewerkt en voorzien van een begroting. Beide kunnen worden opgevraagd bij de penvoerder (e-mailadres zie onder)

Het onderwijs werkt in het kader van Sterk Techniek Onderwijs Zeeland (STOZ) samen met het bedrijfsleven en het MBO. De deelnemende partners hebben een programma-organisatie opgezet waarin het Huis van de Techniek een ondersteunende rol vervult. Dit Huis van de Techniek wordt tevens de uitvalsbasis van een aan te stellen

Programma-manager m/v

 

voor de duur van (vooralsnog) 4 jaar

met een omvang van 4 tot 5 dagen per week

 

De programma-manager gaat met enthousiasme en gedrevenheid aan de slag met:

 • het vormgeven van de projectorganisatie met bijbehorende planning;
 • het uitwerken van een projectplan in een gedetailleerd uitvoerings- en activiteitenplan;
 • het leidinggeven aan het programma van projecten;
 • de voortgangsbewaking en het up-to-date houden van het projectplan;
 • het optreden als projectverantwoordelijke waaronder het zorgen voor de inhoudelijke, organisatorische, financiële, personele en communicatieve coördinatie;
 • de coördinatie van de werkzaamheden van de diverse actoren in de projectorganisatie door het afstemmen van de werkzaamheden en het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden (waaronder ook de stafbureau-functie van het |Huis van de Techniek);
 • het verzorgen van afstemming met andere initiatieven op het gebied van techniekversterking, zoals het techniekpact;
 • het zorgen voor de in- en externe communicatie, afstemming en verantwoording (met betrekking tot de verschillende fasen) van het project;
 • het zorgen voor periodieke rapportage en de eindrapportage aan de diverse actoren in de projectorganisatie waaronder een stuurgroep;
 • het analyseren van de samenhang van verschillende projectonderdelen op basis daarvan doen van voorstellen voor samenwerking, verbetering en bijstelling;
 • het tijdig signaleren van aandachts- en knelpunten, geven van adviezen en het voeren van overleg met stakeholders;
 • Het verzorgen van de inhoudelijke en financiële verantwoording naar de subsidiegever (DUS-i)

 

 

 

U heeft:

 • kennis van de regio (Zeeland) en de subregio’s Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. U heeft inzicht in het onderwijsveld VMBO/MBO en kent de relevante externe samenwerkingspartners in de techniekbranche;
 • ruime ervaring met programmamanagement;
 • het natuurlijk vermogen om verbindingen te leggen tussen enerzijds inhoudelijke aandachtsgebieden en anderzijds actoren binnen het krachtenveld van de samenwerkingspartners, u bent een echte netwerker;
 • leiderschapsvaardigheden, inhoudelijk en als bruggenbouwer;
 • het vermogen om de complexe inhoud en belangen te analyseren en om te gaan met weerstand;  
 • inzicht in procesmanagement en bent resultaatgericht;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling, waaronder het geven van presentaties en vergadertechnieken, en schriftelijk, waaronder het schrijven van project-gerelateerde notities);
 • een hbo-werk- en denkniveau.

 

Wij bieden:

 

 • de kans om een bijdrage te leveren aan de versterking van het techniek-onderwijs van Zeeland;
 • de mogelijkheid een rol te spelen in ontwikkeling van de samenwerking tussen de Zeeuwse onderwijsinstellingen en bedrijfsbranches;
 • zelfstandig werk;
 • een mooie samenwerking met bevlogen collega’s uit verschillende onderwijsinstellingen;
 • flexibiliteit om de eigen werkzaamheden te organiseren;
 • Een stafbureau in de vorm van het Huis van de Techniek.

De primaire en eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden worden in goed overleg vastgesteld. Indien u zich aanbiedt als ZZP-er nodigen wij u uit  bij uw sollicitatie uw tarieven te vermelden.

 

 

Contact en informatie:

 

Voor nadere inlichtingen over deze vacature kunt u in eerste instantie e-mailen met aaa.hagt@gmail.com Graag uw telefoonnummer vermelden.

 

Wij zien je sollicitatie (motivatie, cv en eventuele tariefstelling) graag vóór 10 augustus 2019 tegemoet. Deze kunt u richten aan de penvoerder, dhr. A.A.A. Hagt (zelfde emailadres)