Locatiedirecteur Scheldemond College

Scheldemond College
32 - 40 uur

Locatiedirecteur Scheldemond College

De Mondia Scholengroep is voor de locatie Scheldemond College, een brede, bloeiende en vernieuwende school in Vlissingen, op zoek naar een:

 

Locatiedirecteur
0,8 tot 1,0 fte

 

De vacature ontstaat wegens pensionering van de huidige locatiedirecteur per januari 2021 en wordt zowel intern, binnen de Mondia Scholengroep, als extern uitgezet. De gehele procedure zal onder begeleiding plaatsvinden van PublicSpirit, bureau voor werving, selectie en advies. Na afloop van een succesvolle selectieprocedure zal een benoeming met ingang van januari 2021 plaatsvinden bij de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (Stichting van de Mondia Scholengroep).

 

Voor de functie gelden de volgende eisen:

 • Een masteropleiding op het terrein van leiderschap;
 • Brede theoretische (en historische) kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs, met name het voortgezet onderwijs;
 • Inzicht in politieke besluitvormingsprocessen;
 • Inzicht in de ontwikkelingen op de scholings- en arbeidsmarkt;
 • Vaardig in het aansturen van een onderwijsorganisatie;
 • Vaardig in het aansturen van professionals;
 • Vaardig in het verkennen en beïnvloeden van de maatschappelijke en politiek relevante omgeving;
 • Een eerste of tweedegraadse lesbevoegdheid strekt tot aanbeveling.

Voor meer informatie over de functiebeschrijving en het bijbehorende competentieprofiel verwijzen wij naar het document “Functieprofiel locatiedirecteur Scheldemond College” (verkrijgbaar via PublicSpirit).

 

Wat wij bieden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor het Voortgezet Onderwijs. De functie is ingeschaald in S14 (cao-VO). Aanvullend heeft de Mondia Scholengroep een breed scala aan aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Over het Scheldemond College

Het Scheldemond College kent een traditie van 112 jaar in de gemeenschap van Vlissingen en is sinds januari 2012 onderdeel van de Mondia Scholengroep.
De school telt ca. 1.100 leerlingen en is daarmee een van de kleinere Zeeuwse scholen voor voortgezet onderwijs. Het onderwijsaanbod is breed en gevarieerd; leerlingen kunnen er terecht voor VWO (gymnasium en atheneum), HAVO, MAVO en VMBO. Ook is het Scheldemond College de enige Topsporttalentschool van Zeeland.

Binnen het Scheldemond College krijgen leerlingen volop kansen om zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken waar ze goed in zijn. Leerlingen krijgen degelijk, kwalitatief goed onderwijs met inzet van moderne middelen en worden hierbij begeleid. Waar nodig ontvangen ze goede zorg.

Het Scheldemond College wil een ‘lerende organisatie’ zijn. Het ‘leren’ staat centraal, niet alleen door leerlingen, maar ook door medewerkers.. We verwachten van de lerenden dat zij:

 1. Actief zijn (iets doen om hun leerstof te verwerken), zowel binnen als buiten de school;
 2. Constructief zijn (zelf nieuwe ervaringen en kennis combineren met oude);
 3. Doelgericht met de kennis omgaan (leren geeft succeservaring, wanneer je vooraf een haalbaar doel stelt);
 4. Samen (coöperatief) bezig zijn (leren is een sociaal proces);
 5. Hun leerproces naar vermogen zelf kunnen reguleren (zelfsturing werkt motiverend) ‘naar vermogen’ duidt op een groeiproces.

Het Scheldemond College vindt het belangrijk dat leerlingen, vanuit hun eigen leerstijl, met verschillende onderwijsstijlen in aanraking komen. Zowel het klassikale leren als het zogenaamde ‘nieuwe leren’ zijn onmisbare schakels in het onderwijsproces. Het gaat om balans.

De merkwaarden van het Scheldemond College zijn:

 • Het Scheldemond College gaat voor het leveren van hoge kwaliteit;
 • Op het Scheldemond College heerst een veilige sfeer met respect voor elkaar;
 • Het Scheldemond College is een stabiele organisatie voor medewerkers en leerlingen;
 • Op het Scheldemond College is er oog voor de persoon.

 

Contact

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

PublicSpirit ontvangt eventuele sollicitaties graag uiterlijk op vrijdag 31 juli 2020.

Het sollicitatieprotocol vindt u op de website van de Mondia Scholengroep onder het kopje ‘Werken Bij’, www.mondiascholengroep.nl.