Lid van de raad van toezicht

Nehalennia Breeweg Nehalennia Kruisweg Scheldemond College
0 - 16 uur

Vindt u goed openbaar voortgezet onderwijs op Walcheren belangrijk?

Wij bieden u de kans hieraan een steentje bij te dragen!

 

Wegens het aftreden van één van de leden zoeken wij per 1 januari 2020

 

een lid van de raad van toezicht

voor de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren.

 

Tot de stichting behoren Nehalennia SSG in Middelburg en het Scheldemond College in Vlissingen, samen de Mondia Scholengroep. Hier volgen circa 3100 leerlingen het voortgezet onderwijs. Bij de organisatie werken ongeveer 350 medewerkers. De stichting heeft één bestuurder, die tevens de rector is van beide scholen.

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur, staat de bestuurder met raad en als klankbord terzijde om de ambities van Mondia Scholengroep te realiseren, en oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit waaronder de goedkeuring van het strategisch plan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening. De raad van toezicht vervult ook de werkgeversrol voor de bestuurder.

Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt circa 7 per jaar (gewoonlijk in de avonduren), en deze vragen een terdege voorbereiding. Verder overlegt een afvaardiging van de raad van toezicht met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en bezoeken leden geregeld speciale evenementen op de scholen.

 

Wij zoeken een collega die:

 • affiniteit heeft met de missie, ambitie en strategie van de organisatie en de daarbij behorende scholen;
 • de openbare grondslag van de stichting onderschrijft;
 • zich goed informeert over de maatschappelijke ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren die het onderwijs raken en deze kennis effectief inzet;
 • onafhankelijk is (zonder persoonlijk of zakelijk belang, vrij van last en ruggenspraak);
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten heeft in een complexere, bij voorkeur mensgerichte organisatie. Ervaring als toezichthouder is een pré;
 • de beschikking heeft over een breed netwerk in Zeeland;
 • de juiste balans weet tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie;
 • positief kritisch is ingesteld en als teamspeler de bestuurder uitdaagt als sparringpartner en klankbord.

 

Gezien de samenstelling van de RvT hebben we de voorkeur voor een kandidaat met kennis en ervaring in het brede onderwijsveld.

 

Wat bieden wij u?

 • Een organisatie met een inspirerende leeromgeving die leerlingen ondersteunt om het maximale uit hun talenten te halen;
 • Enthousiaste en gemotiveerde collega’s, zowel op de scholen als in de raad van toezicht;
 • Een aanstelling voor vier jaar, met een mogelijke herbenoeming voor nog vier jaar.

 

Voor algemene informatie kunt u terecht op www.mondiascholengroep.nl en op de websites van Nehalennia SSG en Scheldemond College. Voor specifieke vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Ton Brandenbarg, voorzitter van de raad van toezicht (06 - 2220 2655), of met Folkert Hiemstra, voorzitter van de wervings- en selectiecommissie (06 - 23181231).

 

Wij ontvangen uw motivatiebrief en CV graag vóór 2 november per e-mail via c.vansighem@mondia.nl. Wij sturen u vervolgens een bevestiging van ontvangst. De kennismakingsgesprekken vinden plaats in de avonduren van dinsdag 12 en woensdag 13 november 2019.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.