Instructeur

Nehalennia Kruisweg Scheldemond College
32 - 40 uur

Instructeur

Dankzij jouw pedagogische en didactische vaardigheden mogen leerlingen van de praktijkvakken, direct of indirect, rekenen op jouw hulp en begeleiding!

 

 

De Mondia Scholengroep is voor haar scholen zoek naar meerdere:

Instructeurs
deeltijd en voltijd

 

Omschrijving

Onze scholen worden dankzij extra overheidsmiddelen afkomstig uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) tijdelijk in staat gesteld om meer personeel aan te stellen ten behoeve van aanvullende schoolplannen. De bijgestelde schoolplannen en bijbehorende interventies zullen zich onder andere richten op een aanbod van aanvullende steun en begeleiding voor leerlingen die door de crisis achterstanden hebben opgelopen. De komende twee schooljaren verwachten wij de voornoemde achterstanden in te lopen aan de hand van collectieve en persoonsgebonden interventies.

Als instructeur ondersteun je, onder verantwoordelijkheid van een docent, de (praktijk)lessen door op individueel en groepsniveau instructies te verzorgen. Specifiek gaat het hier om (bij)lessen en overige activiteiten afgeleid uit de aanvullende doelstellingen in het kader van NPO projecten. Je hebt veel kennis en praktijkervaring op het gebied van techniek, horeca, zorg of dienstverlening en je wens jouw ervaring en kennis in te zetten voor het VMBO. Je bent flexibel en stressbestendig en kunt dankzij je pedagogische en didactische vaardigheden de leerlingen helpen aan instructies en uitleg. Aanvullend ben je in staat om de docenten proactief en zelfstandig ondersteunen en kun je desgewenst in voorkomende gevallen zorgen voor lesopvang.

Verder geldt voor deze vacature(s) het volgende:

  • Het gaat om een tijdelijke benoeming op grond van projectwerkzaamheden-NPO;
  • Betrekkingsomvang: in onderling overleg vast te stellen (deeltijd en voltijd bespreekbaar);
  • Ingangsdatum: aanvang schooljaar 2021-2022 (of later in overleg);
  • Einddatum: juli 2022, opvolgend eventueel te verlengen met één schooljaar;
  • Doelgroep: VMBO.

 

Wat wij vragen

  • Affiniteit met de doelgroep (vmbo-leerlingen);
  • Een afgeronde pabo opleiding, een pedagogische aantekening of getuigschrift;
  • Kennis en vaardigheid in het toepassen van pedagogisch-didactische methoden en technieken;
  • Ervaring in een soortgelijke functie in het VO of MBO (pré).

 

Wat wij bieden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs.
Aanvullend heeft de Mondia Scholengroep een breed scala aan aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Als organisatie proberen we o.a. voldoende stil te staan bij maatwerk om een goede en gezonde balans tussen  werk en privé mogelijk te kunnen maken.

 

Over de Mondia Scholengroep

De Mondia Scholengroep bestaat uit twee scholen: Nehalennia SSG in Middelburg (locaties Breeweg en Kruisweg) en het Scheldemond College in Vlissingen. De scholen staan open voor de omgeving én staan midden in de samenleving.

Ze hebben een open ‘mondiale’ blik naar de wereld. Ze bereiden de leerlingen voor op de wereld door hen bij de omgeving van de school te betrekken en omgekeerd de samenleving te betrekken bij de school. Doel is om de leerlingen optimaal voor te bereiden op die samenleving. Mondia staat zo voor modern, mondiaal en mondig.
 

Contact

Nadere inlichtingen over deze vacature of informatie over arbeidsvoorwaarden, de Mondia Scholengroep e.d. is te verkrijgen bij de personeelsfunctionaris, dhr. M.T. de Veen. (tel. 0118-479400; m.deveen@mondia.nl). 

Sollicitatiebrieven dienen vergezeld te gaan van een Curriculum Vitae en gericht te worden aan de directeur-bestuurder, dhr. A.A.A. Hagt. Je kunt jouw brief versturen via email naar sollicitatie@mondia.nl 

Wij zien jouw sollicitatie graag uiterlijk donderdag 30 september tegemoet. 
 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.