Gedragswetenschapper (PVOW)

Passend Voortgezet Onderwijs op Walcheren (PVOW)
40 uur

Gedragswetenschapper (PVOW)

De Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) is het samenwerkingsverband van vier Voortgezet Onderwijsbesturen; Mondia Scholengroep, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, Stichting Respont en Stichting De Korre. Samen realiseren zij Passend Onderwijs voor alle leerlingen in het Voortgezet Onderwijs op Walcheren, in de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere.

PVOW is op zoek naar een:  

 

Gedragswetenschapper m/v

Voor totaal 1,0 fte, bij voorkeur ingevuld door 2 personen die adviserend/ondersteunend zijn aan passend onderwijs op de scholen VO in ons samenwerkingsverband. Werkdagen in overleg.

Wij bieden:

 • Een organisatie met een heldere, meer inclusieve toekomstvisie.
 • Een verantwoordelijke en afwisselende functie waarin veel ruimte is voor flexibiliteit en eigen inbreng.
 • Samenwerking binnen een expertiseteam dat werkt vanuit een systeemtheoretisch kader.
 • Samenwerking binnen een of meerdere teams van de deelnemende besturen en werken aan de toerusting en ontwikkeling van passend onderwijs.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en de van toepassing zijnde deskundigheidsbevordering.
 • Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling binnen de vaste formatie van PVOW.

Wij verwachten:

 • Een groot hart voor jongeren en ervaring met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
 • Een teamspeler die graag en communicatief sterk samenwerkt en met plezier kan coachen en begeleiden.
 • Een duidelijke visie op ondersteuning en een inclusieve kijk op passend onderwijs.
 • Handelingsgerichte diagnostische kennis, gericht op leerlingenzorg.
 • Dat je beschikt over een afgeronde relevante universitaire opleiding Orthopedagoog/psycholoog: master Psychologie of Orthopedagogiek.

De inhoud van de functie:

Als gedragswetenschapper ben je lid van het bovenschools expertiseteam PVOW. Je wordt vanuit dat team gekoppeld aan één of meerdere reguliere VO-scholen binnen het samenwerkingsverband. Samen met de ondersteuningscoördinator bekijk je wat nodig is voor leerlingen en het docententeam om passend onderwijs te kunnen bieden.  Daarnaast ben je in het voortraject betrokken en als deskundige verbonden bij een adviesvraag of een aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan de commissie advisering en toewijzing (CAT) van PVOW

Contact:

Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Helene de Winter, coördinator PVOW en voorzitter CAT via telefoonnummer 06-10992272 of per mail via wtr@pvow.nl

Wij zien je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 1 februari 2021 tegemoet. Deze kun je richten aan Helene de Winter per e-mail: wtr@pvow.nl.

Meer informatie over het samenwerkingsverband kun je op de website vinden www.PVOW.nl

Gesprekken vinden plaats in de week van 8 februari 2021

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.