Docent NPO

Nehalennia Breeweg Nehalennia Kruisweg Scheldemond College
32 - 40 uur

Docent NPO

Omschrijving

Onze scholen worden dankzij extra overheidsmiddelen afkomstig uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) tijdelijk in staat gesteld om meer personeel aan te stellen ten behoeve van aanvullende schoolplannen. De bijgestelde schoolplannen en bijbehorende interventies zullen zich onder andere richten op een aanbod van aanvullende steun en begeleiding voor leerlingen die door de crisis achterstanden hebben opgelopen. De komende twee schooljaren verwachten wij de voornoemde achterstanden in te lopen aan de hand van collectieve en persoonsgebonden interventies.

Als docent zorg je op individueel en groepsniveau voor het verzorgen van (bij)lessen en overige activiteiten afgeleid uit de aanvullende doelstellingen in het kader van NPO projecten. Je bent flexibel en beschikt over een brede kennis, bij voorkeur op het gebied van één of meerdere van de vakken: Wiskunde, Rekenen, Biologie, Economie, ICT, Natuurkunde, Scheikunde, Nederlands, Engels, Duits, Aardrijkskunde of Geschiedenis.

Verder geldt voor deze vacature(s) het volgende:

  • Het gaat om een tijdelijke benoeming op grond van projectwerkzaamheden-NPO;
  • Betrekkingsomvang: in onderling overleg vast te stellen (deeltijd en voltijd bespreekbaar);
  • Ingangsdatum: gedurende het schooljaar / in onderling overleg vast te stellen;
  • Einddatum: juli 2022, opvolgend eventueel te verlengen met één schooljaar;
  • Doelgroep: VMBO / MAVO / HAVO / VWO

 

Wat wij vragen

  • Een afgeronde 2de graad opleiding of pabo opleiding (docenten in opleiding worden ook uitgenodigd om te solliciteren);
  • Kennis en vaardigheid in het toepassen van pedagogisch-didactische methoden en technieken.

 

Wat wij bieden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs. Aanvullend heeft de Mondia Scholengroep een breed scala aan aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Als organisatie proberen we o.a. voldoende stil te staan bij maatwerk om een goede en gezonde balans tussen  werk en privé mogelijk te kunnen maken.
 

Over de Mondia Scholengroep

De Mondia Scholengroep bestaat uit twee scholen: Nehalennia SSG in Middelburg (locaties Breeweg en Kruisweg) en het Scheldemond College in Vlissingen. De scholen staan open voor de omgeving én staan midden in de samenleving.

Ze hebben een open ‘mondiale’ blik naar de wereld. Ze bereiden de leerlingen voor op de wereld door hen bij de omgeving van de school te betrekken en omgekeerd de samenleving te betrekken bij de school. Doel is om de leerlingen optimaal voor te bereiden op die samenleving. Mondia staat zo voor modern, mondiaal en mondig.
 

Contact

Voor nadere inlichtingen over deze vacature en/of voor informatie over arbeidsvoorwaarden, de Mondia Scholengroep e.d. kun je contact opnemen met de personeelsfunctionaris, dhr. M.T. de Veen (0118-479400). 

Sollicitatiebrieven dienen vergezeld te gaan van een Curriculum Vitae en gericht te worden aan de directeur-bestuurder, dhr. A.A.A. Hagt. Je kunt jouw brief versturen via email naar sollicitatie@mondia.nl 

Wij zien jouw sollicitatie graag uiterlijk donderdag 9 december 2021 tegemoet. 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.