kow
22 oktober 2019

Samenwerking Kinderopvang Walcheren

Zwangere medewerker Lisa Burggraaff testte voor het eerst een KOW-fiets uit. Met de overhandiging van twee KOW-fietsen is de samenwerking tussen Kinderopvang Walcheren en Mondia Scholengroep officieel van start gegaan.

Guus Hagt, rector Mondia Scholengroep: ‘We vinden goed werkgeverschap belangrijk. Daar hoort ook bij dat we goede faciliteiten bieden voor jonge ouders, zodat ze een goede balans houden tussen privé en werk. Onze medezeggenschapsraad kwam met het idee van de kinderopvang. Vandaar dat wij de mogelijkheden hebben onderzocht om opvang voor de kinderen (0 tot 4 jaar) van onze medewerkers te regelen. We willen een goede werkgever blijven en hopen ook dat nieuwe docenten voor onze school kiezen nu onderwijzend personeel steeds schaarser wordt’. 

Mooi voorbeeld van Walcherse samenwerking

In Kinderopvang Walcheren (KOW) vond Mondia Scholengroep een samenwerkingspartner. KOW biedt de medewerkers van Mondia opvang aan bij twee kinderdagverblijven in de nabije omgeving van de scholen: Bommes in Middelburg en Zandkasteel in Vlissingen. De medewerkers van Mondia krijgen de garantie dat hun kind bij deze kinderdagverblijven opgevangen kan worden. Daarnaast ontvangen ze van hun werkgever een tegemoetkoming in de opvangkosten. Verder komt bij elke school een KOW-fiets te staan, zodat een ouder tussentijds naar het kinderdagverblijf kan gaan. Bijvoorbeeld om een baby borstvoeding te geven. Annemiek Koppejan, directeur-bestuurder van KOW: “Wij weten uit ervaring hoe belangrijk het voor ouders is dat de opvang van hun kind goed geregeld is. Daarom denken wij dat deze regeling een mooie aanvulling is op de arbeidsvoorwaarden van een organisatie. Kortom; een mooi voorbeeld van hoe twee Walcherse organisaties elkaar kunnen versterken.”

 

 

Geschreven door Annika Lansen