Annika
14 juni 2018

Profilering / Communicatie aan de hand van de kernwaarden

Communicatie aan de hand van de kernwaarden van de scholen. Websites die inspelen op de behoeftes van (toekomstige) leerlingen en ouders en ‘responsive’ zijn. En waar mogelijk kiezen voor digitaal in plaats van papier. In lijn met de duurzaamheidsgedachte van de scholengroep. Juist met het oog op het krimpende leerlingenaantal na jaren van groei, werd het tijd om meer eenheid en duidelijkheid aan te brengen in de communicatiemiddelen. Wie zijn we? Waar staan we voor? En waarin onderscheiden we ons van andere scholen?

Lastige vragen, zo bleek tijdens de sessies die voorafgingen aan de bouw van de nieuwe scholensites en bij het creëren van een nieuw concept voor de wervingsbrochures. Uiteindelijk moest het toch vooral uit de tenen van de communicatiemedewerker komen. Want naast lastig, voelt bewust nadenken over en bezig zijn met communicatie en PR als onwennig. Past dat wel bij een school? Terwijl er zoveel mooie verhalen te vertellen zijn! Die vervolgens gedeeld kunnen worden via de websites en sociale media. Want dat is dé plek bij uitstek waar leerlingen te vinden zijn. In de nabije toekomst zal blijken welke bewegingsruimte de vernieuwde privacywetgeving hiertoe biedt. Want naast kansen en mogelijkheden, moeten we ons ook bewust zijn van de zorgvuldigheid die communicatie met en over jongeren met zich meebrengt.

“Er zijn zoveel mooie verhalen te vertellen. Het gaat al te vaak over cijfers en feiten.” 

Het was best even wennen, na 14 jaar bedrijfsleven. Annika Lansen: “Voor een commercieel bedrijf is investeren in communicatie vanzelfsprekender dan voor een school. Dat er nieuwe leerlingen geworven moeten worden, ok. Maar verder? ‘Wat doe je eigenlijk?’, is nog steeds een van de meest gestelde vragen door collega’s. En ik vertel er graag over!” Dat ze de vrijheid kreeg om vorig jaar flink te investeren in diverse activiteiten en middelen, waardeert ze enorm. “Ik ben trots op de nieuwe scholensites en de nieuwe schoolbrochures. Daarin vertellen brugklassers over de overstap naar de ‘grote’ school. Wat viel mee en wat vonden ze pittig? In alle uitingen, intern en extern, proberen we ‘de persoon’ centraal te stellen, alsook de bezieling. Onderwijs gaat vaak over cijfers en feiten, maar juist de emotie is belangrijk, het waarom achter de feiten. Dat laten we nu meer zien.”

Geschreven door