Opleiders
14 juni 2018

Professionalisering / Begeleiding en ondersteuning voor starters

Hoe zorgen we ervoor dat goede docenten bewust voor het onderwijs kiezen en hoe behouden we kwaliteit in Zeeland? En daarnaast: hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de opvang en begeleiding van starters? Over deze centrale vragen buigen de vijf schoolopleiders van de Mondia Scholengroep zich. Twee jaar geleden verworven alle locaties opnieuw het keurmerk ‘Opleidingsschool’ en maken daarmee deel uit van de ZAOS (Zeeuwse Academische OpleidingsSchool).

Met de komst van de nieuwe bestuurder Guus Hagt werd het belang van de zorg voor een goede opleiding nieuw leven ingeblazen. En daar zijn de vijf schoolopleiders erg blij mee. Zij zetten Zeeuwse stagiairs (eerste tot vierdejaars) van de lerarenopleidingen in Rotterdam, Tilburg en Gouda uit bij werkplekbegeleiders. Dat zijn ervaren en gecertificeerde vakdocenten. Daarnaast zijn er de beginnende docenten en collega’s die bezig zijn met een vervolgopleiding. Kortom, een zeer diverse groep die intensieve begeleiding en ondersteuning behoeft. Want over nut en noodzaak kan geen discussie bestaan als je weet dat een op de drie starters uitvalt. Meer aandacht en zorg voor elkaar moet vanzelfsprekender worden. Net zo vanzelfsprekend als de aandacht en zorg die leerlingen krijgen.

“De zorg voor elkaar moet net zo vanzelfsprekend zijn als de zorg voor leerlingen.”

Merel de Kam, Yvonne de Jonge, Yolande Koch, Sara Baas en Bianca de Blok zijn stuk voor stuk zeer ervaren docenten; samen staan ze al meer dan honderd jaar voor de klas. Hun motivatie voor de extra taak van schoolopleider is groot. Yolande: “Vergelijk het met het behalen van je rijbewijs. Autorijden leer je pas echt daarna, in het verkeer.” Sara: “Ze krijgen heel wat voor hun kiezen, onze nieuwe collega’s. Vaak durven ze niet om hulp te vragen. Uit trots, maar ook omdat ze zien hoe druk alle collega’s zijn.” Bianca: “De grootste valkuil is dat ze (te) aardig gevonden willen worden. En dan zijn er nog al die geschreven en ongeschreven regels op een school.” Yvonne: “De begeleiding van stagiairs ligt inmiddels vast. We richten ons nu vooral op de begeleiding van beginnende docenten. Zij moeten van ‘startbekwaam’ naar ‘vakbekwaam’, een traject dat zo’n drie jaar in beslag neemt.” Merel: “Wij zijn formeel de schoolopleiders, maar de zorg voor stagiairs en beginners is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als een docent zich prettig voelt op school, is de kans groter dat hij blijft en bewust kiest voor een loopbaan in het onderwijs.”

Geschreven door