Peter
15 juni 2018

Prestatiebewustzijn / Doelgericht sturen op onderwijsuitkomsten

De Mondia scholen gebruiken SomToday als database voor alle cijfers die leerlingen tijdens hun schoolcarrière behalen. Cum Laude is een applicatie binnen Som die verdere analyse mogelijk maakt. Welke verschillen zien we bijvoorbeeld als we de cijfers in havo-2 voor Nederlands, Frans, Engels en Duits naast elkaar zetten? Verregaande analyse, zodat doelgerichter kan worden gestuurd op uitkomsten of sneller kan worden ingegrepen bij tegenvallende resultaten, vraagt echter om meer. Daarom doet Nehalennia sinds twee jaar beroep op een interne data-analist.  

Die analyseerde vorig jaar de tegenvallende resultaten van een compleet havo-4-profiel. En keek dit jaar naar de verschillen tussen tweede klassen havo in de onderbouw. Het volgende verzoek ligt al op tafel. De behoefte aan analyse is dus groot. De behoefte aan duiding nog groter. En dat is nu juist het manco van de onderzoeken van de Onderwijsinspectie. Die ontberen wetenschappelijke criteria, bevatten geen aanbevelingen voor verbeteringen en beslaan een (te) korte periode. Om het beste uit elke leerling, klas of afdeling te halen, kan data-analyse van grote toegevoegde waarde zijn. Al is enige nuchterheid op zijn plaats: niet alles is in cijfers te vangen. En sturen op cijfers alleen is niet wenselijk. 

“Soms is het niet nodig om alles om te gooien, maar enkel de pijnpunten aan te pakken.”

Peter Francke is docent biologie en opgeleid als wetenschapper. Bijgevolg kan hij prima uit de voeten met data-analyse en statistiek. Peter: “Bij tegenvallende resultaten van een bepaalde klas of afdeling, wil de leiding meteen weten wat er aan de hand is. Vervolgens worden, vaak te snel, rigoureuze aanpassingen doorgevoerd. Een voorbeeld: vijftig leerlingen kiezen voor het profiel ‘natuur en gezondheid’. Tien leerlingen redden het niet. Dat is twintig procent, een hoog aantal. De school besluit daarop de selectiecriteria nog strenger te maken. Gevolg: nog maar twintig leerlingen kiezen voor dit profiel. Dat is niet wenselijk. Naast de cijfers, moet je ook kijken naar motivatie en inzet. Factoren die in de bovenbouw helemaal anders kunnen zijn dan in de onderbouw. Soms is het niet nodig om alles om te gooien, maar enkel de pijnpunten in beeld te brengen en die aan te pakken.” De combinatie van docent en analist zorgt voor veel voldoening. Toch wil Peter op termijn het stokje overdragen. “Verdere professionalisering is wenselijk. Een goede analyse kost tijd. Helemaal als we prestaties over een langere periode in beeld willen brengen.”      

Geschreven door