Elcke
14 juni 2018

Persoonlijke vorming / Nieuwe Zeeuwse site voor loopbaanoriëntatie

Wat wil je later worden? Het is een vraag die we al vroeg aan kinderen stellen, maar die pas echt gaat spelen in het voorgezet onderwijs. Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in vmbo en mavo gaat over veel meer dan die ene simpele vraag. Hoe sta ik in het leven? Waar ben ik goed in? Wat wil ik en wat kan ik daarmee? Als een leerling daar in de brugklas al mee aan de slag gaat, zijn de antwoorden op deze vragen bij de intake op het MBO veel makkelijker te geven.

De nieuwe Zeeuwse LOB-website bundelt zowel de vragen als de antwoorden in een individueel LOB-dossier, koppelt opdrachten aan activiteiten in het vo, mbo en het bedrijfsleven, zoals workshops en oriëntatiedagen op het mbo en (snuffel)stages bij bedrijven. De site is inmiddels ‘live’ en is overzichtelijk, toegankelijk en aantrekkelijk voor de jonge gebruikers. Mede door de filmpjes over beroepen. De regie ligt zoveel mogelijk bij de leerling, die is ook eigenaar van het dossier. Docenten, mentoren en de decaan zorgen waar nodig voor begeleiding. De site is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen het vo en Scalda, de mbo-school in Zeeland. Met de site als hulpmiddel willen scholen leerlingen stimuleren om al in een vroeg stadium zelfstandig keuzes te maken om zo beter voorbereid aan het mbo te beginnen.

“LOB is leerlingen aan het denken zetten over de toekomst. Zo kunnen ze een weloverwogen keuze maken waar ze écht achter staan.”

Elcke Bouwense is decaan vmbo/mavo op het Scheldemond College en werkte intensief mee aan de totstandkoming van de LOB-site: “In Vlissingen werken leerlingen in klas 2 nu met behulp van de nieuwe site aan LOB”.  Doel is om elk jaar, startend in de brugklas, een aantal opdrachten te doen. In het laatste jaar zijn diverse opdrachten verplicht, zoals bijvoorbeeld een interview met een beroepsbeoefenaar en het maken van een talentencirkel. Leerlingen vinden het leuk, want we spreken ze aan op hun interesses en koppelen daar een echt beroep aan. LOB is meer dan een wettelijke verplichting, dat besef dringt ook door bij mentoren en docenten. Het is aan ons allemaal om leerlingen tijdig aan het denken te zetten over hun toekomst.”

Geschreven door