Leo_Leen_Joanne
14 juni 2018

Personeelsbeleid / Levensfasebewust personeelsbeleid

Wat heb jij nodig in deze fase van je leven? Dat is dé vraag waar het volgens de werkgroep Energiek Mondia om draait. Twee jaar geleden ontstond de werkgroep na een noodkreet van een collega. Het welzijn van álle medewerkers van de Mondia Scholengroep staat centraal. Na een introductie van de groep en hun doelstellingen (met een lezing en diverse workshops), krijgt het beleid nu langzaam vorm. Zo wordt - met input van collega’s uiteraard - gewerkt aan een verbetering van het inductietraject voor starters.

Dit jaar stonden er interactieve lezingen op het programma voor de verschillende leeftijdsgroepen. Wat hebben zij nodig om betrokken en geïnspireerd aan het werk te blijven? Want teveel mensen vallen om, aan het begin, maar ook aan het einde van hun loopbaan. Uiteraard speelt de schoolleiding een belangrijke rol in de transformatie van algemeen beleid naar maatwerk. Maar de werkgroep doet ook een nadrukkelijk beroep op de collega’s: geef aan wat je nodig hebt, aan elkaar en aan je leidinggevende. Maar wees ook nuchter en realistisch; een omslag vraagt tijd en een actieve houding van ons allemaal! 

“Er is werk aan de winkel. Van algemeen beleid naar maatwerk. Dat vraagt om een cultuuromslag.”

Leen van Duivendijk heeft nog maar enkele maanden te gaan, Leo Dreessen nog enkele jaren terwijl Jo-Anne van Vuuren nog maar goed en wel begonnen is. Leen: “Het onderwijs is een traditionele sector. De wereld om ons heen verandert, maar op het vlak van levensfasebewust personeelsbeleid hebben we de boot gemist. Realisme ontbreekt. Het kan niet zo zijn dat we van een dertiger, in het spitsuur van zijn leven, hetzelfde vragen als van een vijftiger.” Leo: “Om ‘future proof’ beleid te formuleren, verzamelen we feiten, zoals verzuimcijfers. Zodat we kunnen sturen op de warme én de koude kant van het verhaal. Want natuurlijk houden leidinggevenden functioneringsgesprekken, maar hoe doen ze dat? Daar gaat het om!” Jo-Anne miste in het begin vooral een maatje waar ze open en eerlijk tegenaan kon praten. “Als starter ga je niet meteen naar je leidinggevende met een probleem of klacht. Een onafhankelijke buddy is in zo’n geval belangrijk.” Leo: “Pas als Jo-Anne en alle andere collega’s op een goede en gezonde manier jarenlang aan het werk kunnen blijven, is het doel van Energiek Mondia bereikt.”    

Geschreven door