Marnix
14 juni 2018

Passie / Duurzaamheid

Zonnepanelen, ledverlichting, bewegingsmelders op verlichting, verbetering van het binnenklimaat en meer - of in ieder geval een betere - afvalscheiding. Zomaar enkele aandachtspunten uit de lange lijst van mogelijke investeringen om de schoolgebouwen duurzamer te maken. Maar duurzaamheid gaat ook over mensen. En dus over gezonde(re) schoolkantines met bruine broodjes in plaats van witte. En over verstelbare bureaus en ergonomische bureaustoelen. En over zaken doen met lokale partijen, want zo dragen we ook bij aan de leefbaarheid van de regio.  

De installatie van zonnepanelen op het vernieuwde dak van gebouw Wielingen van het Scheldemond College vindt nog dit jaar plaats. In datzelfde gebouw komt een gasloze keuken. Beide schoolgebouwen krijgen zowel binnen als buiten ledverlichting, een investering die binnen vijf jaar terug te verdienen is. Op termijn krijgen alle schoolgebouwen zonnepanelen en ledverlichting. Op een moederbord binnen zal de opbrengst van de zonnepanelen te volgen zijn: een mooi stukje educatie én goed voor de bewustwording. Om deze reden is de afvalscheiding bij Nehalennia, locatie Breeweg samen met de leerlingen aangepakt. Glas, papier, plastic, batterijen en viltstiften worden gescheiden ingezameld en opgehaald. Voorop staat steeds: nu investeren om straks minder uit te geven.

‘Minder geld kwijt aan huisvesting, betekent meer geld voor onderwijs.’

Marnix Israël werkt nu zo’n twee jaar als hoofd Facilitaire Zaken voor de Mondia Scholengroep. Minder uitgeven, maar met behoud van kwaliteit én met oog voor het gemeenschapsgeld waar hij mee werkt. “Dat laatste wordt wel eens vergeten. Met wat we besparen op huisvesting, kan besteed worden aan onderwijs. Al is het ook weer zo dat duurzaamheid het nodige kost. Bij grote investeringen kijken we daarom goed naar de opbrengsten op de lange(re) termijn. En informeren we naar subsidiemogelijkheden. Een ergonomische bureaustoel is duur, maar kan ziekteverzuim van collega’s voorkomen. Dergelijke kleine successen bezorgen mij een goed gevoel. Net als wanneer ik lang heb gewerkt aan het sluiten van een nieuwe, duurzame overeenkomst. Die voorbereiding is voor collega’s onzichtbaar, maar weer een stap op weg naar een duurzame scholengemeenschap.”

Geschreven door