Gertrude
14 juni 2018

Partnerschap / Wetenschappelijk onderzoek voor (nog) beter onderwijs

Wetenschappelijk onderzoek om te komen tot (nog) beter onderwijs. Concreter: onderzoek dat leidt tot verbeteringen waar docenten in de klas écht wat aan hebben. Hoe kun je jongeren het beste bepaalde vaardigheden aanleren? Waarom slaagt de ene leerling wel en de andere niet? Welke rol speelt motivatie daarbij? Met dit soort opdrachten gaat Lisette Wijnia, de nieuwe Zeeuwse lector vo, vanaf volgend schooljaar aan de slag. De lector is aangesteld door alle Zeeuwse vo-scholen. Een kring van docenten is aangesteld om de nodige data te verzamelen. Die data zijn afkomstig van enquêtes of experimenten in de klas. Kennis vergaren, kennis ontwikkelen en die met elkaar delen. Om zo het onderwijs naar een hoger plan te tillen. Geen evidente samenwerking, want in een krimpregio als Zeeland, is de onderlinge concurrentie tussen vo-scholen groot. De grootste uitdaging is daarom misschien nog wel om daar boven te kunnen staan. 

“Hoe halen we het beste uit elke leerling? Dat is wat ons bindt bij deze samenwerking.”

Het spanningsveld tussen wetenschap en praktijkonderwijs vindt ze ‘ontzettend interessant’. Gertrude van de Ketterij, eerstegraads docent geschiedenis, hoopt dat de onderzoeken vooral praktische handvatten opleveren waar docenten direct mee aan de slag kunnen. Als docent op een vmbo/mavo-afdeling zoekt ze continu naar manieren om haar leerlingen bij de les te houden. “Dat lukt meestal prima. Vooral als ik ze aanspreek op hun interesses en ze zich bij opdrachten creatief mogen uitleven.” Een leerling merkte eens op dat zij als docent toch ‘te slim was’ voor die klas. “Daar word ik zo verdrietig van. Ook leerlingen in het vmbo kunnen excelleren. Hoe halen we het beste uit elke leerling, ongeacht het niveau. Dat is wat alle scholen bij deze unieke samenwerking bindt. En daar wil ik heel graag mijn steentje aan bijdragen.”   

Geschreven door