Mick_Martin
14 juni 2018

Partnerschap / Een maatwerklokaal, ook voor pre mbo

Ook Nehalennia, locatie Kruisweg beschikt, net als het Scheldemond College, met ingang van dit schooljaar over een maatwerkprogramma met bijhorend lokaal. In Middelburg kunnen hier drie groepen terecht: leerlingen die een time-out nodig hebben, leerlingen met een milde internaliserende en/of externaliserende problematiek en ‘pre mbo’-leerlingen. Een terugkeer naar de stamklas is altijd het doel, maar niet voor de derde groep. Voor het pre mbo-traject selecteert de school de leerlingen van wie verwacht wordt dat ze niet in staat zijn om een regulier vmbo-diploma te behalen. Doubleren heeft vaak geen zin en om uitval (met als gevolg: geen diploma) te voorkomen, is samenwerking gezocht met Scalda, school voor mbo. Van klas 3 stromen de leerlingen rechtstreeks door naar een mbo niveau 2-opleiding. Het traject wordt niet afgesloten met een vmbo-diploma, maar met een diploma op mbo niveau 1.

Bijzonder is dat de leerlingen op de Kruisweg blijven en zoveel mogelijk op hun vertrouwde school het traject volgen. Ook de examens, aangeleverd door Scalda, worden op school gedaan en nagekeken door de docenten van het maatwerklokaal. Allemaal in goed en nauw overleg met partner Scalda.

“Drie doelgroepen in één lokaal is veel. Idealiter trekken we de pre mbo-leerlingen los van de rest en krijgen ze een vast rooster.”  

Mick Vujovic (links) komt uit het basisonderwijs en startte dit schooljaar in het vo. Samen met Martin Wilken, docent bewegingsonderwijs, runt hij het maatwerklokaal. Martin: “Alle leerlingen die bij ons het maatwerkprogramma volgen, vragen veel aandacht. Ik noem dit lokaal wel eens de basisschool in het kwadraat.” Mick bevestigt dit: “De focus ligt op kind, school en thuis. De appjes met (al dan niet betrokken) ouders stromen ’s ochtends vroeg al binnen en dat gaat tot laat op de dag door.” Martin: “Wat wij hier doen, is redelijk uniek. We kregen carte blanche van de schoolleiding. Dat is fijn, maar betekent ook dat we alles zelf moeten uitvinden. De schoolleiding mag meer betrokkenheid tonen. Ook aan collega’s zou ik willen vragen: stap eens binnen, vraag aan jouw leerling eens hoe het nu met hem of haar gaat.” Na dit eerste jaar kunnen al enkele conclusies worden getrokken: “Drie doelgroepen in één lokaal is teveel. Idealiter trekken we de pre mbo-leerlingen los van de rest en krijgen zij een vast rooster: ’s ochtends les en ’s middags praktijk.”

Geschreven door