Wisnu
14 juni 2018

Partnerschap / Drempelloos doorstromen van vmbo naar mbo

Partnerschap / Drempelloos doorstromen van vmbo naar mbo

Vmbo-leerlingen die bij Nehalennia, locatie Kruisweg kiezen voor het Vakcollege Techniek volgen vanaf klas 2 praktijklessen in techniekcentrum Technum in Vlissingen. Ze werken er onder andere met hout, metaal en elektriciteit en maken zo kennis met techniek, in theorie en praktijk. Sinds de vernieuwing van het vmbo bij de Mondia scholen twee jaar geleden, kiezen de techniekleerlingen voor het examenprogramma PIE. Alle lessen binnen dit programma volgen de leerlingen op het Technum. Soms worden de lessen verzorgd door mbo-docenten.

Leerlingen vinden dit prettig en zo raken ze ook vertrouwd met het gebouw, de ruimtes en de docenten. Al in een vroeg stadium maken ze kennis met de mbo-cultuur waar meer zelfstandigheid van ze verwacht wordt. Dat maakt de overstap van vmbo naar mbo minder groot en verlaagt dus ook de kans dat ze stoppen met hun opleiding. Wie twijfelt over de richting en eens wil kijken of een switch van bouwtechniek naar metaaltechniek beter is, mag gerust een dagje meelopen met leerlingen en docenten van die richting. Zo krijgen leerlingen een realistisch beeld van wat je allemaal kunt met techniek. Bij Technum zijn de lijntjes met het bedrijfsleven kort, wat ook de invulling van een stage ten goede komt.

“Een logische en goede samenwerking, zodat onze leerlingen drempelloos kunnen doorstromen van vmbo naar mbo.”

Wisnu Urip Santoso is vier dagen per week te vinden op de locatie Technum in Vlissingen. “De samenwerking met het mbo is goed, maar we streven steeds naar verbeteringen, groot en klein. Ook al hebben we er ons eigen lokaal en mogen we gebruikmaken van alle ruimtes, we zijn er nog steeds ‘te gast’. Het streven is om in de toekomst écht onderdeel uit te maken van Technum en de verschillen tussen vmbo en mbo nog kleiner te maken. In een ideale wereld bedienen we onze leerlingen nog meer op maat. Dus werken vmbo en mbo nog intensiever en vaker samen. Zo leren leerlingen ook van elkaar. We zijn op de goede weg, worden betrokken bij beslissingen en mogen ons zegje doen. Belangrijke voorwaarden voor een volwaardig partnerschap.”  

Geschreven door