d
17 oktober 2022

'Onderwijs bieden vandaag de dag is een teamprestatie geworden'

Sinds 1 augustus 2022 heb ik als directeur-bestuurder het stokje mogen overnemen van mijn voorganger, Guus Hagt. Ik wil allereerst Guus op deze plaats nog bedanken voor zijn inzet voor en bijdrage aan de ontwikkeling van de Mondia Scholengroep tot wat zij nu is!

De koers voor de komende jaren is op hoofdlijnen vastgesteld in het Koersplan ‘Omdat onderwijs nooit af is’. De huidige tijd geeft meer dan genoeg uitdagingen en de wereldwijde ontwikkelingen hebben natuurlijk ook hun invloed op het onderwijs. Te midden van al die ontwikkelingen proberen wij een veilige leeromgeving te bieden voor onze leerlingen. Daarvoor zetten we ons, als personeel van Mondia, elke dag weer in, voor in, van schoonmaak, conciërge, administratie, zorgcoördinator, onderwijsassistent, leraar, teamleider tot directeur! Onderwijs bieden vandaag de dag is een teamprestatie geworden, niemand kan dat meer alleen. Daarvoor is onze maatschappij te complex. ‘It takes a village to raise a child’, is een bekende uitspraak en ook de Mondia scholen vormen ieder een dorp op zich. Elk dorp/elke school heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen couleur locale, maar is wel onderdeel van de ‘gemeente’ Mondia. Want een aantal zaken moet je simpelweg op ‘gemeentelijk’ niveau regelen.

Daarnaast werken we steeds intensiever samen met onze collega-scholen in het VO, met Scalda, de Hogeschool Zeeland, het basisonderwijs, de kinderopvang, de gemeenten, de provincie, het bedrijfsleven en instellingen. Niet samenwerken voor de bühne, maar daadwerkelijk samen optrekken om het onderwijs voor de kinderen op Walcheren en in heel Zeeland steeds te verbeteren, eigentijds te houden en het onderwijs als ruggengraat voor de duurzame ontwikkeling van onze regio stevig neer te zetten. Daar zal ik mij de komende jaren voor inzetten!

Mocht u na het bezoek aan onze website nog vragen, goede ideeën of andere zaken hebben, neem contact op en we gaan graag met u/jou in gesprek!

Frank Neefs

Directeur-bestuurder Mondia Scholengroep

Geschreven door Frank Neefs