12
24 mei 2022

Minister in gesprek met onze leerlingen

Maandag 23 mei heeft minister Wiersma (minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs) de provincie Zeeland bezocht. Het is het eerste regionale bezoek van de minister. Hij heeft de  ‘good practices’ in Zeeland bekeken, maar ook geluisterd naar wat er leeft en nodig is in het onderwijs.  Ook onze school en leerlingen die stage lopen bij Damen heeft hij bezocht en hij heeft geholpen met het bereiden van het diner in onze keuken.

Gorik Hageman, Zeeuwse onderwijsambassadeur: 'Op onze vraag of de minister het Zeeuwse onderwijs wil bezoeken kregen we binnen een week een positieve reactie. Er zijn veel mooie initiatieven die we graag met hem willen delen, zodat ook andere provincies hier profijt van kunnen hebben. We hebben een vol programma waarin van kinderopvang tot hbo iedereen aan bod komt.’

Het programma start bij kindcentrum Nobel in Hulst (opvang en onderwijs van 2-13 jaar).  Hier werden 3 thema’s bezocht en besproken:

 • De Talentateliers (in het kader van de rijke schooldag), een project van de kinderopvangorganisaties en een basisschool van Elevantio;
 • Startgroepen en het project gratis kinderopvang, een project vanuit de regiodeal in samenwerking van o.a. de kinderopvang en schoolbestuur Elevantio;
 • De Grenzeloze school, een project vanuit de regiodeal in samenwerking van o.a. de kinderopvang en schoolbestuur Elevantio.

De projecten staan landelijk volop in de belangstelling. En met name het project gratis kinderopvang overtreft alle verwachtingen wat betreft de aanmeldingen.

 

De minister is daarna naar het Reynaertcollege in Hulst gegaan en heeft gesproken over de:

 • Inclusie (de samenwerking tussen Argo en Reynaertcollege) om steeds meer leerlingen op te vangen in het regulier onderwijs;
 • De transitieplannen VO (die nu hun laatste jaar in gaan);
 • De gelijke kansen alliantie (ondertekening 13.30 uur).

d

Vervolgens zijn ze naar Vlissingen gereden voor een bedrijfsbezoek bij Damen. De minister is in gesprek gegaan met vmbo techniek leerlingen van onze school die er stage lopen en de opleiders. Ze hebben gesproken over  

 • Ervaringen van de leerlingen;
 • Technum, de samenwerking tussen de Walcherse VO-scholen en Scalda; 
 • Sterk Techniek Onderwijs, een bredere aansluiting tussen het vo, mbo en het bedrijfsleven.

d

De dag is afgesloten bij Nehalennia Kruisweg in Middelburg:

 • De minister heeft leerling Olivier geholpen met het bereiden van het diner in de keuken.  
 • De projectleiders van Regionaal Aanpak Personeelstekort hebben verteld wat gerealiseerd is en hoe de samenwerking in het Zeeuwse onderwijs in de toekomst verder vorm kan krijgen op het gebied van personeelstekort;
 • De minister heeft gedineerd met de stuurgroep van Regionaal Aanpak Personeelstekort (bestuurders van het po, vo, mbo en hbo) en is bijgepraat over de Zeeuwse samenwerking op bestuurlijk niveau.

 

De genodigden waren onder de indruk van het niveau van het diner dat de leerlingen hadden gemaakt en geserveerd.

Dat de Zeeuwse initiatieven de landelijke aandacht trekken is een feit. De minister heeft al aangegeven dat hij zeker nog een keer naar Zeeland komt.

d

 

Geschreven door Annika Lansen