download
11 oktober 2021

Beleidsmedewerker kwaliteit & onderwijsontwikkeling

Dianne Prinsen is als Beleidsmedewerker kwaliteit & onderwijsontwikkeling gestart bij onze scholengroep.  

Ze gaat ons ondersteunen met het ontwikkelen, evalueren en eventueel aanpassen van het schoolbeleid gericht op kwaliteitszorg. Ook het aansturen van (onderzoeks)projecten valt onder deze functie. De rol van Projectleider Nationaal Programma Onderwijs (NPO) vervult Dianne om zo directeuren, teamleiders en docenten te helpen bij de uitvoering van hun NPO-plannen, het stroomlijnen en monitoren van ontwikkelingen en borgen van resultaten.

Geschreven door