Michael Bronner aan het woord

Functie: LO-docent en topsportcoördinator

Werkt sinds 2009 bij de Mondia Scholengroep, Scheldemond College

Toen ik bij het Scheldemond College begon, was het als topsporttalentschool nog in de beginfase en moest er nog veel geprofessionaliseerd worden. Als LO-docent krijg je taakuren voor het begeleiden van leerlingen in de topsport. Maar het enthousiasme en de energie die je erin steekt, gaan verder dan school, ik ga in het weekend ook mee naar wedstrijden bijvoorbeeld. Je krijgt een hele leuke band met je leerlingen en die blijft bestaan, ook als ze van school zijn. Dat vind ik machtig mooi.

Het mooie aan topsport is zien hoe grenzen verlegd worden. Soms staat talent voor je. Eraan bij kunnen dragen om dat uit te laten groeien tot het hoogste niveau, is fantastisch. Binnen de sectie en de school hebben we allemaal dezelfde visie. Bewegen staat hoog aangeschreven, we gaan voor een leven lang plezier en bewegen. De topsportleerlingen zitten in alle leerjaren en niveaus. Ik heb niets dan lof voor mijn collega’s, ze zijn heel behulpzaam. Voor topsport moeten er soms concessies gedaan worden en ze werken mee, zijn flexibel, geven extra lessen, hebben begrip dat ze eerder uit de les vertrekken, geven uitstel van proefwerken, ze leveren ook veel inspanningen om de combinatie tussen school en topsport te laten slagen.

Ik ben als persoon prestatiegericht, maar je hoeft geen toptalent te zijn om prestaties te leveren. Elk kind dat voor je staat kan iets bereiken. Bij kinderen voor wie oefeningen niet vanzelfsprekend zijn, omdat ze bijvoorbeeld motorisch niet sterk zijn, zijn die prestaties misschien wel groter. Die spreiding vind ik mooi. Ieder kind heeft een ander startpunt. En vanaf dit punt help ik ze verder om zichzelf te overstijgen. Ik wil ze een gevoel van eigenwaarde geven, dat ze weten dat ze er mogen zijn, in welke hoedanigheid dan ook.

Bijvoorbeeld leerlingen die onzeker over hun lichaam zijn of leerlingen die geen goede conditie hebben en een bepaalde afstand moeten gaan lopen of leerlingen die motorisch minder onderlegd zijn en een turnonderdeel moeten laten zien. Dan ga je met ze in gesprek over ‘wat kan jij’. Je stelt samen doelen en helpt hen steeds een stapje verder, waardoor de leerlingen het zo gaaf vinden dat ze iets kunnen wat ze niet van zichzelf hadden verwacht. Als zo’n leerling dan zegt: ‘Weet je meneer, ik ga proberen iets af te vallen’, of: ‘Meneer, ik heb een sportvereniging gekozen’, waardoor een lange afstand lopen nog makkelijker gaat en je enorme vooruitgang ziet. Ik vind het belangrijk om succesmomenten te creëren. Dat kan ook op het gebied van omgangsnormen, zelfregulatie en doorzettingsvermogen zijn.

Ik ga elke dag met plezier naar school. Weer of geen weer, problemen lossen we samen op.

Scheldemond is heel toegankelijk, de lijntjes zijn kort en met enthousiasme en positiviteit kun je veel bereiken en leerlingen en docenten meekrijgen. Om nog maar niet te spreken over de buitenlandse reizen van het Scheldemond. Die zijn echt geweldig!

Ik ben dankbaar voor de ruimte die ik krijg om mezelf te ontwikkelen met behulp van trainingen en studies. Als topsportcoördinator kom ik in contact met andere topsporttalentscholen. Deze geven mij de mogelijkheid om buiten de provinciegrenzen en landgrenzen te kijken, wat weer de nodige expertise, ervaringen en inzichten met zich meebrengt.