mondkapje 2
15 oktober 2020

Mondkapjesplicht

Ik waarschuw maar vast: ik ga van mijn hart geen moordkuil maken, dus als u verder leest is dat voor eigen risico.
Omdat we na de eerste “intelligente”(?) lockdown tot de slotsom zijn gekomen dat het sluiten van de scholen wel het láátste is wat we moeten doen, dreigt bij de gedeeltelijke lockdown, waar we nu voor staan, dat ìn de school zaken zouden zijn toegestaan die daarbuiten absoluut niet mogen. Een voorbeeld daarvan is dat je met meer dan 30 personen in een (kleine) afgesloten ruimte aan het werk bent.

Het is daarom niet verwonderlijk dat de scholen zelf erop hebben aangedrongen dat zij in de verkeersruimten van de schoolgebouwen de mondkapjesplicht mogen doorvoeren. Dat betekent dat schoolkantines, gangen en toiletten worden gerekend tot de openbare, overdekte ruimten waar mensen in beweging zijn en niet altijd voldoende afstand van elkaar kunnen houden.

Alhoewel wij al eerder merkten dat sommige ouders van onze leerlingen er bijzondere opvattingen op nahouden met betrekking tot het coronavirus, valt onze mond toch nog open bij de correspondentie die tot ons komt bij de aankondiging van deze mondkapjesplicht. Beroepen op de grondwet, de rechten van de mens, ernstige waarschuwingen tegen een overheid die een dictatuur wil grondvesten, gezondheidsrisico’s voor hun kinderen -waarbij wetenschappelijke rapporten over saturatie (!) worden meegestuurd. Ook worden wij al bijna aangeklaagd voor het veroorzaken van post-traumatische stress stoornissen enzovoorts. Je kunt het zo gek niet bedenken (en dit woord gebruik ik niet per ongeluk) of het wordt dezer dagen onder onze aandacht gebracht.

Wat zou ik graag ongehinderd door fatsoensregels, deze mensen onder de aandacht willen brengen dat het niet hùn kinderen, maar ònze collega’s zijn die risico’s lopen. En dat het alternatief is, dat wij de boel dichtgooien en iedereen zich maar weer thuis moet zien te redden...Op die laatste zinnen moet ik eigenlijk zelfcensuur plegen. Maar, zoals wel vaker gezegd: dit blog heeft geen groot lezerspubliek. Mocht dat inmiddels veranderd zijn, dan ben ik blij en kan ik altijd nog tot enige nuancering overgaan.

Samen krijgen we de mondkapjes erop en corona eronder! 

Geschreven door Guus Hagt