guus
13 januari 2020

Goede voornemens

Alle lezers (...) wens ik van harte een mooi nieuwjaar toe. In het onderwijs voegen we er dan altijd graag aan toe dat het voor de ander ook een leerzaam jaar mag worden. Want wij zijn immers een lerende organisatie met niet alleen lerende leerlingen, maar ook levenslang lerende medewerkers...

Er bestaat voor ons privé-bestaan geen wettelijk verplichting voor het hebben van goede voornemens. Mijn indruk is dat dit gebruik (traditie?) dan ook bezig is te verdwijnen. Voor organisaties zoals scholen bestaat deze wettelijke verplichting echter wel; in de vorm van het schrijven van een strategisch beleidsplan eens per vier jaar. Terwijl iedereen weet wat John Lennon ooit zong: “Life is what happens to you, while you’re busy making otter plans”.

Het komend jaar zullen wij-van-Mondia er weer aan moeten geloven. Op basis van ideologische opvattingen en met onze maatschappelijke opdracht als vertrekpunt gaan we concrete doelen neerzetten voor 2024. In dit verband ook wel stippen aan de horizon genoemd.

Nu werken er bij ons 360 medewerkers. Daarnaast hebben we 3.000 leerlingen met pakweg 5.000 ouders en verzorgers. En ten slotte is er een grote groep regionale en lokale stakeholders (voorbereidend en vervolgonderwijs, stagebedrijven, hulpverleners, overheden, e.d.) die een meer of minder uitgesproken mening hebben over de gewenste koers van het onderwijs in het algemeen en die van onze Scholengroep in het bijzonder. Hoe betrek je hen? Hoe voorzie je hen van de benodigde achtergrondinformatie? (Over wettelijke kaders, onze personele capaciteiten, onze financiële polsstok e.d.). En hoe maak je ten slotte chocola van ieders, ongetwijfeld diverse inbreng? Boeiend en uitdagend zijn dan de kwalificaties voor wat volgens mij in feite een onmogelijke opgave is. Ik houd mezelf voor dat het proces belangrijker is dan het product. Maar van de 10.000 potentiële deelnemers zal slechts 5% daadwerkelijk participeren. Omdat je met het product naar buiten moet treden (dus naar die andere 95%, maar ook naar inspectie, ouders van nieuwe leerlingen, aankomende medewerkers) moet de uitkomst toch ook begrijpelijk en zo mogelijk inspirerend zijn voor wie er niet bij is geweest. Ik wens ons daar vooreerst maar veel succes mee.

 

Geschreven door Guus Hagt