guus
17 november 2020

'Bijzonder' onderwijs

We leven in een bijzonder land en mogen ons gelukkig prijzen met de totale vrijheid om te denken, te geloven en te uiten wat we maar willen en waarbij de enige tegenkracht in feite datzelfde recht van de ander is.

Ook heel bijzonder is, dat wij “bijzonder” onderwijs hebben en we dat onderscheiden van openbaar onderwijs. Onze huidige minister is qualitate qua de hoeder van het openbaar onderwijs, maar is tegelijkertijd een uitgesproken voorvechter van het bijzonder onderwijs. En dat is, in een land als het onze, met elkaar te verenigen.

Tot op zekere hoogte, zo bleek deze week maar weer eens, toen de vrijheid van godsdienst keihard botste op het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 van de grondwet. Het artikel dat stelt dat iedereen voor de wet gelijk is ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht.

Het woord bijzonder wordt wel omschreven als “een hoogst eigenaardige kwaliteit of eigenschap hebbend”. Dat lijkt zeer toepasselijk nu wij weten dat er scholen zijn die leerlingen inschrijven onder het beding dat ouders bereid zijn te verklaren dat zij een homosexuele levensstijl afkeuren. Dit voor het geval hun kind een seksuele oriëntatie of genderidentiteit blijkt te hebben die niet strookt met het reformatorische plaatje van man-vrouw-gezin. (En natuurlijk ook om homosexuele docenten “op het rechte spoor”te houden).

De openbare scholen in ons mooie land maakten deze zomer hun nieuwe kernwaarden bekend: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Een kniesoor zou kunnen opmerken dat deze waarden toch al in de grondwet verankerd zijn en niet behoeven te worden uitgedragen. Maar als je de school ziet als een oefenplaats, een samenleving-in-de-samenleving, een mini-maatschappij, dan kan het geen kwaad dat onze leerlingen vertrouwd worden gemaakt en leren omgaan met allerlei vormen van diversiteit en met democratische grondbeginselen. Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert! Dat maakt het openbaar onderwijs eigenlijk juist bijzonder!

Veel mensen vinden dat alle onderwijs in Nederland openbaar onderwijs zou moeten zijn.
Ik zeg: laten we gewoon al ons onderwijs bijzonder noemen!
(Dat is voor Slob ook veel gemakkelijker ....... ;-)
 

Geschreven door Guus Hagt