4
12 november 2019

Beste lezer (enkelvoud)

Mijn vorige blog dateert van de eerste week na de zomervakantie. Inmiddels zijn we 11 weken verder en ben ik dus totaal uit m’n ritme van één blog per maand. Een krant of tijdschrift zou dat niet pikken, maar voor de Mondia website maakt dat niet zoveel uit. Tot voor een paar dagen geleden hield ik het zelfs voor mogelijk dat ik helemaal geen lezers heb.....

 

Afgelopen week hadden we de onderwijsinspectie op bezoek. Voor het reguliere toezicht, zoals dat eens per vier jaar gestalte krijgt. Van startgesprek tot terugkoppeling duurt dat drie dagen en er zijn drie inspecteurs bij betrokken. Het zijn hele intensieve dagen waarin data-analyses en panelgesprekken de overhand hebben. Het bijzondere is, dat de beoordeling of het allemaal deugt wat wij doen, op indirecte wijze tot stand komt. Zijn bestuur en schoolleiding in control wat betreft de kwaliteit van het onderwijs, het personeelsbeleid en de financiële huishouding? Pas wanneer ze dit niet kunnen opmaken uit onze eigen systemen van kwaliteitszorg -om dit vervolgens te verifiëren in de praktijk- trekken zij de schoolgebouwen en de klaslokalen in om met eigen ogen waar te nemen hoe het zit. Het gevolg is dat je gedurende de driedaagse voortdurend het gevoel hebt dat je een examen aflegt. De dames en heren van de inspectie vragen stevig door en laten zich niet met kluitjes in het riet sturen. En zo kan het zijn dat je (ik in dit geval) wordt geconfronteerd met teksten uit je eigen blog die de betreffende inspecteur had betrokken in zijn data-analyse!

 

Mocht ik, naast de inspecteur, nóg een lezer hebben, dan is het misschien aardig om aan deze lezer te laten weten wat de uitslag was van het schoolbezoek. Ons basisarrangement is weer veiliggesteld; dat is geheimtaal voor de constatering dat wat wij doen wettelijk gezien door de beugel kan. Met complimenten voor het financieel beheer en onze personeelszorg. Op het gebied van het onderwijs mochten wij de nodige adviezen in ontvangst nemen met betrekking tot passend onderwijs en de loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het vmbo. Bovendien een goedbedoelde waarschuwing (die ook het CSW zal toevallen in hun schoolbezoek van deze week): ga samenwerken om het aanbod van beroepsgerichte opleidingen te verbreden, om te voorkomen dat het onder invloed van een dóór-dalend leerlingental nog meer verschraalt.

 

Geschreven door Guus Hagt