Bianca de Blok aan het woord

Functie: docent

Werkt sinds eind 2007 bij de Mondia Scholengroep, Scheldemond College locatie Wielingen, daarvoor in het Goese onderwijs

Vmbo’ers hebben mijn hart gestolen. What you see is what you get. Ik vind het mooi dat ik een stukje met de leerlingen mag meelopen en hen mag helpen ontwikkelen naar volwassenheid. Dat kan op heel veel manieren zijn. De lesstof snappen, maar ook dealen met wat er op hun pad komt. Soms gaat het over een kort lontje, een thuissituatie, of ‘ik vind Engels supermoeilijk’. Op het vmbo ben je heel pedagogisch bezig, bijvoorbeeld met groepsprocessen, met het ontwikkelen van kinderen.

In de covid-periode hebben we als docenten veel gezien. Je zag kinderen opbloeien en afglijden. Sommigen hadden geen computer. Als team zaten we heel snel online bij elkaar om te bespreken ‘wat gaan we doen, waar regelen we computers en hoe krijgen we alle kinderen boven water.’ We zijn heel pragmatisch. We hielden digitale overleggen en evalueerden hoe het met iedereen ging en zochten samen naar oplossingen. Het online lesgeven was voor sommige collega’s lastig en bij anderen bracht het juist heel veel creativiteit naar boven. We hielpen en inspireerden elkaar in appgroepjes en probeerden in verbinding te blijven. Dat woord, ‘verbinding’, hoort bij ons. Het is heus niet zo dat we het altijd met elkaar eens zijn, maar het constructief bezig zijn en zoeken naar oplossingen is wat ons typeert.

Het label dat Vlissingen heeft als havenstad met rauwdouwers, daar geloof ik niet zo in. Van een afstand denk je misschien: wat een pittige jongens en meiden. Maar het zijn stuk voor stuk leuke kinderen, die straks lekker naar het mbo gaan en de basis van je samenleving zijn. Ik denk dat vmbo’ers een stempel hebben en zo ook naar zichzelf kijken. Terwijl ze ontzettend trots mogen zijn. Kijk naar buiten en je ziet dat onze samenleving instort als zij hun werk niet doen.

Tegen nieuwe leerlingen zeg ik altijd: ‘Je komt met je eigen verhaal en rugzakje binnen. Je gaat allemaal groeien en je eigen weg volgen.’ Je leert niet alleen Engels en ict, maar ook hoe je de wereld in gaat. Ik wil ze zelfvertrouwen geven. We hebben veel aandacht voor Leren Oriënteren op Beroepen. Dan zie je dat kinderen die soms niet goed zijn in theoretische vakken, uitblinken in bijvoorbeeld bedienen. Ze ontdekken: wie ben ik, wat kan ik, waar wil ik naartoe. Dat stuk heeft Mondia echt goed opgepakt, ik denk dat we daar als school heel goed mee bezig zijn. Je zit hier niet alleen om je examen te halen, je bent veel meer dan dat diploma. We proberen het kind te zien. En natuurlijk gaat dat niet altijd perfect. Maar dat is echt ons streven. Het kind, de jongere.